Brændeovnen er populær, men alt for mange er uøkonomiske og generer med luftforurening.

Før du vælger ny ovn, er det værd at huske, at det ikke kun er designet, der spiller en rolle. Der er flere faktorer at tage højde for. Det væsentligste er at vælge en ovn, der passer til husets skorsten. Hvis skorstenen og brændeovnen ikke passer sammen, vil det give problemer med optænding, røg i stuen samt dårlig forbrænding. Årsagen er ofte, at skorstenen ikke er høj nok eller er for dårligt isoleret.

Uøkonomisk med for stor en brændeovn

Mange vælger for stor en ovn, så de fyrer uøkonomisk, forurener eller får det alt for varmt. Før du beslutter dig for én, afgør først om brændeovnen skal fungere som hovedvarmekilde eller om den blot skal være et supplement.

Hvis brændeovnen er hovedvarmekilden, er det naturligvis vigtigt at vælge en ovn, der passer til rummets/boligens reelle opvarmningsbehov.

Du kan selv guide dig frem til størrelsen på din nye brændeovn.

En ovns kapacitet måles i kW. Som tommelfingerregel kan du regne med, at 1 kW kan opvarme mellem 15 og 35 m2 afhængigt af, hvor godt huset er isoleret. Tænk også på, at jo mere centralt brændeovnen er placeret, desto bedre kan varmen fordele sig. I tilfælde af, at man vil have brændeovn som hovedvarmekilde, kan man desuden overveje om en pilleovn eller en masseovn vil være en bedre løsning, fordi de, i modsætning til en brændeovn, også kan levere varme, når man sover.

Hvis brændeovnen er et supplement til anden opvarmning, anbefaler Energitjenesten, at du køber den pæneste brændeovn i den mindste kW-størrelse.

Vælg en miljømærket ovn

De svanemærkede brændeovne er kendetegnet ved, at de bruger mindst muligt brænde, når de anvendes rigtigt. Endvidere udleder de færre af de sundhedsskadelige partikler – kulilte, dioxin og tjærestoffer – end andre brændeovne. Vær opmærksom på, at hvis der følger en ny skorsten med, så skal den være mindst fem meter høj, placeres midt i huset og føres 80 cm over rykningen på taget.

Du kan finde en liste med svanemærkede brændeovne her.

Sådan fyrer du

Den vigtigste brik for at få en optimal forbrænding er fyrmesteren selv. Hvis du fyrer forkert i din brændeovn, smider du penge ud i den blå luft. Men med få tommelfingerregler er du hjulpet godt på vej til en god forbrænding.

I en lille brændeovn er brændkammeret ganske lille. Her er det vigtigt at få ild i brændet hurtigst muligt ved påfyldning. Der skal fyres ofte, med små mængder træ, fx mindst to stykker træ og helst flere for at få en god forbrænding. For de fleste brændeovne gælder det desuden, at brændet ikke bør være længere end 30 cm ikke være tykkere end bunden af en ølflaske, og at det skal være kløvet for at få den størst mulige overflade.

Desuden er det vigtigt, at der er aske i bunden af brændeovnen for isolationens skyld, samt at der er et glødelag for at træet kan antændes bedre. Ved at fyre på denne måde nedsættes den tid, der går fra brændet kommer i ovnen, til der går ild i røggasserne. Jo tykkere brænde og jo mindre glødelag, des længere tid vil der være en afdampning ud gennem skorstenen, som tilmed kan være til gene for omgivelserne.

Tykke stykker nederst, tynde pinde øverst

Når der skal tændes op i brændeovnen, laver de fleste den fejl, at de lægger de små pinde i bunden med større stykker træ oven på. I stedet bør man starte med at lægge de større stykker brænde i bunden, efterfulgt af en sprittablet eller aviser, og til sidst den tynde optændingsbrænde. Optændingsbrændet sikrer, sammen med al den luft, der tilføres, når alle luftspjæld er åbne, at skorstenen og brændeovnen hurtigt bliver opvarmede. De små stykker træ vil hurtigt antænde og sikre, at gasserne fra de store stykker træ i bunden antændes efterfølgende, når de bevæger sig op gennem flammerne. Ved optænding, hvor brændestykker ligger øverst, vil mange af gasserne forsvinde uforbrændte sammen med den store luftmængde, ovnen tilføres i starten.

Gå ud og se på røgen

Hvis du er i tvivl, om din brændeovn brænder rigtigt, så gå udenfor og kig op på skorstenen. Hvis der er mørk røg, skal du ændre på din fyring. Kan du derimod hverken lugte eller se røgen lige over skorstenspiben, har du fyret rigtigt.

Få uvildig vejledning før køb

Før du tager den endelige beslutning om at købe og installere en brændeovn, så lad dig vejlede af Energitjenesten. Du kan læse mere om brændeovne og biomasse på Energitjenestens hjemmeside: www. energitjenesten.dk. Energitjenesten er en landsdækkende informationsservice, der giver gratis og uvildig vejledning om energibesparelser og vedvarende energi.

Via hjemmesiden kan du også sende dit spørgsmål til Energitjenestens eksperter og få svar indenfor få dage. Eller du kan ringe på tlf. 70 333 777 og få svar med det samme.

En anden god hjælp er skorstensfejeren. Ham skal du alligevel have fat i, når arbejdet skal synes – og han ved meget om brændefyring og hvor de mest almindelige brølere begås. Derfor kan det betale sig at få ham indenfor med råd og vejledning, før du tager de endelige beslutninger.