Varegrupper


Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Pejsemesteren

De anførte salgs- og leveringsbetingelser gælder for både private og erhvervsdrivendes køb hos Pejsemesteren For erhvervsdrivende henvises til særlige betingelser.

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg, tilbud og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

Priser

Alle priser er inklusive 25% moms og i Danske Kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser, eksklusiv Færøerne og Grønland.

Generelt salg

Den angivende pris ved bestillingstidspunkt er den gældende bestillingspris.

Bestilling

Der kan bestilles varer hos Pejsemesteren telefonisk eller via e-mail.

Levering

Pejsemesteren kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer, men vil altid bestræbe sig på at levering sker i henhold til det der er aftalt med køber. Levering sker for køberens regning.

Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer af oplysninger på hjemmesiden, salgs materialer og i øvrige brochurer. Køber har altid pligt til at kontakte Pejsemesteren, hvis køber har specifikke krav til produktet. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Pejsemesteren. Der tages ligeledes forbehold for ukorrekte billedmateriale. Det kan ikke kræves at produktvejledninger og lign. skal være på dansk.

Reklamation

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Pejsemesteren. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit, dog ikke sliddele såsom glødestang mv.på feks pilleovne.Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side er ikke dækket af reklamationsretten. Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Pejsemesteren inden rimelig tid efter varens modtagelse. Køber opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangler i forbindelse med reklamation, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Fortrydelsesret

Ved forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon e-mail, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til køberen. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetales den samlede pris. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler køberen. Skulle køber, mod forventning, fortryde et køb, kan køber indenfor 14 dage efter modtagelsen returnere varen til Pejsemesteren. Det forudsættes, at varen returneres til Pejsemesteren i samme stand og mængde. Hvis ikke varen modtages retur i væsentlig samme stand og mængde, kan dette medføre forringet salgsværdi og Pejsemesteren ansætter i sådanne tilfælde varen skønsmæssigt ud fra en vurdering af en mulig salgsværdi.

Særlige betingelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgs- og leveringsbetingelser som for forbruger, dog med følgende modifikationer: Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, medmindre andet skriftligt er aftalt. Der er 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. Pejsemeren.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil hele købesummen inklusiv leverings omkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud. Efter forfald påregnes rykkergebyrer på 100,00 kr. pr. rykker samt rente pålydende 3% pr. påbegyndt måned. Alle sager overdrages til RKI Kredit Information A/S såfremt fuld betaling ikke finder sted.

Person data og sikkerhed

Oplysninger i forbindelse med en bestilling af varer ligger i Pejsemesterens system til brug for fremsendelse af varer. Pejsemesteren videregiver ikke de registrerede data.

Tvister

Enhver tvist mellem Pejsemesteren og køber skal afgøres efter dansk ret med Tønder byret eller anden ret fra retskreds 11, som værneting.

Force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Pejsemestere.dkn eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Pejsemesteren eller dennes leverandørers muligheder for at levere. Pejsemesteren har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Pejsemesteren er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering. Spørgsmål kan rettes til Pejsemesteren pr. e-mail eller telefon.